Genveje


Om Danske Professionshøjskoler

Hvem er vi?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange videregående uddannelser, hvor fællesnævneren er, at de studerende uddanner sig til en bestemt profession. Enkelte steder udbydes også korte videregående uddannelser. Professionshøjskolerne tilbyder også efter- og videreuddannelse inden for de mange professioner, der uddannes til, og udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter i samarbejde med både offentlige og private aftagere.

På den måde skaber vi ny viden på områder, der ellers ikke er forskningsmæssigt prioriterede, som gør, at vi er up to date og kan uddanne og efteruddanne til samfundets behov.

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Det er det forum, hvor vi kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere os samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv. Derfor er vi også på Folkemødet sammen.

Herunder finder du links til professionshøjskolernes Twitter eller LinkedIn-profiler. Du kan også besøge institutionernes hjemmeside ved at klikke på logoerne.