Genveje


Dagtilbud: Hvordan får børn den bedste start?

Fredag den 16. juni kl. 11.00-11.45: Med afsæt i regeringens nye udspil til en dagtilbudspakke debatterer vi børns udvikling og læring.

Undersøgelser viser, at jo før vi sætter ind, des bedre forudsætninger har børn for at udvikle sig og lære. Men hvad skal en tidlig indsats indeholde? 

Vi hører tit om børn, der halter sprogligt efter, når de når skolealderen. Men bør den tidlige indsats ikke indeholde mere end fokus på børnenes sproglige og matematiske kompetencer? Er dagtilbuddenes rolle kun at gøre vores børn skoleparate? 

Vi diskuterer regeringens nye udspil og hvordan regeringen vil understøtte de tidlige indsatser. Vi taler om forældrenes samarbejde med det pædagogiske personale, og vi bringer cases og gode råd fra virkeligheden på banen.

     

Paneldeltagere:
  • Andreas Rasch-Christensen, forskningschef i VIA Pædagogik & Samfund, @Andrrugh
  • Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL, @ArneEggert
  • Elisa Bergmann, formand for BUPL, @BergmannEml
  • Merete Konnerup, analysechef i Trygfonden, @MereteKonnerup
  • Helle Bjerregaard, pædagog og afdelingsleder i en integreret institution i Rødovre, @HelleBHelleB
  • Ane Halsboe-Jørgensen, børneordfører, Socialdemokratiet, @AneHalsboe