Genveje


Derfor er Playful Learning og Danmark det ideelle match

Fredag kl. 20.00-20.45: Derfor er Playful Learning og Danmark det ideelle match

MIT-forskeren Mitch Resnick er en af de skarpeste hjerner inden for Playful Learning, manden bag Lifelong Kindergarten og en af de vigtigste drivkræfter bag Scratch, et af de mest udbredte kodningsprogrammer for børn.

I en samtale med Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, styret af Michael Jeppesen, fortæller han om den nyeste viden om Playful Learning. 
Playful Learning handler om læring på legens principper, og LEGO Fonden er sammen med landets seks professionshøjskoler på vej til at brede tankegangen ud over børneområdet i Danmark. Med udgangspunkt i lærer- og pædagoguddannelsen er det ambitionen, at fremtidens lærere og pædagoger skal understøtte en legende tilgang til børns udvikling og læring.

Mitch Resnick, der oprindeligt er fysiker fra Princeton, har brugt det meste af sit arbejdsliv på børns læring i bl.a. hans Lifelong Kindergarten-forskningsteam, og sætter i samtale med Stefan Hermann sin viden ind i en dansk sammenhæng.