Genveje


Forældresamarbejde - forældreopdragelse?

Torsdag den 14. juni kl. 14.00-14.45: Hvor tæt skal pædagogerne på hjemmet, og hvordan ser det optimale forældresamarbejde ud?

Familien er grundstenen i samfundet og det centrale udgangspunkt for ethvert barns afsæt i livet. Sådan lyder det i den nye dagtilbudsaftale.

Alligevel tilbringer mange børn flere vågne timer i dagtilbuddet end med familien. Det stiller store krav – og skaber mange muligheder – for samarbejdet mellem familien og det personale, der er eksperter i barnets dagtilbudsliv. 

Men hvad kan man samarbejde om? Og hvem opdrager egentlig hvem?

  • Skal pædagogerne tættere på hjemmet og opdragelsen?
  • Skal politikerne tættere på opdragelsen?
  • Hvorfor er der kommet et stigende fokus på opdragelse?
  • Og hvad betyder det for samarbejdet, når der tales om hjemmet som læringsarena?

Kom til en inddragende debat i Professionshøjskolernes Strandbar. Vi diskuterer ambitioner for børneliv og tænker sammen med folkevalgte, fagfolk, forskere og forældre højt om muligheder og udfordringer for det moderne forældresamarbejde.

Paneldeltagere:

  • Andreas Rasch-Christensen (moderator), forsknings- og udviklingschef, VIA University College, @Andrrugh
  • Einar Gylling Dørup, næstformand, Forældrenes Landsforening, @GD_Einar
  • Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester, Københavns Kommune, @bedreby
  • Dennis Danielsen, centerchef for Center for Børn og Unge, Vallensbæk Kommune 
  • Trine Venbjerg Hansen, seniorkonsulent, Tænketanken DEA, @Trine_vhansen
  • Pia Holm, faglig pædagogisk leder, Børnehuset Trilobitten, Aakirkeby