Genveje


Har udsatte familier ret til et privatliv?

Fredag kl. 12.00-12.45: Har udsatte familier ret til et privatliv?

Udgående pædagoger, tidlige trivselsvurderinger og flere besøg af fagprofessionelle i udsatte familier.
Når vi taler om tidligere og mere helhedsorienterede indsatser rykkes grænserne for, hvor tæt de velfærdsprofessionelle samarbejder med borgerne. Det rejser naturligt en række politiske og etiske dilemmaer: Hvor tæt på privatsfæren kan myndighederne tillade sig at gå? Og med hvilket formål? Hvornår er man ”udsat” i tilstrækkelig grad til at de fagprofessionelle skal gribe ind? Og hvem afgør det? Skal pædagoger og lærere også besøge hjemmet – eller er det nok med sundhedsplejerskerne, der i forvejen besøger de fleste danske småbørnsfamilier? 
Med udgangspunkt i de dilemmaer stiller vi politikeren, forskeren og de fagprofessionelle spørgsmålet: Har udsatte familier overhovedet ret til et privatliv?

         
  Fotograf: Sofie
Amalie Klougart
Fotograf: Thomas 
Wass Evaldsen
   
 

Paneldeltagere

  • Sebastian Bune, Forfatter og ambassadør for Bryd Tavsheden, Bryd Tavsheden 
  • Ninna Thomsen, Direktør, Mødrehjælpen 
  • Thomas Medom, Rådmand for Børn og Unge, Aarhus kommune
  • Morten Hulvej Rod, Centerchef, Nationalt Videncenter om udsatte børn og unge (NUBU)
  • (moderator) Andreas Rasch-Christensen, Forsknings- og udviklingschef, VIA University College