Genveje


Hvad f… skal vi med dannelse?

Lørdag den 16. juni kl. 15.00 – 16.00: Har børn og unge brug for dannelse som en grundsten i livet, eller klarer vi os fint uden?

Er du et dannet menneske, og er der nogen grund til, at dine børn og børnebørn bliver det?

Det er vanskeligt at dokumentere præcist, hvilken nytte samfundet har af dannelse. Dét er en udfordring i en tid, hvor der bliver lagt vægt på det, der kan måles og vejes – ikke mindst på uddannelsesområdet med bl.a. nationale tests, måling af de studerendes læringsudbytte samt af studieintensiteten, karakterpres og ranking af uddannelser. 

Betyder udviklingen, at dannelse er ved at miste sin relevans i det moderne samfund? Eller har vi tværtimod mere end nogensinde før brug for dannelse, når digitalisering, automatisering og stadigt mere hastige forandringer præger vores tilværelse? 

Vær med, når Danske Gymnasier og Danske Professionshøjskoler søger svar på, om dannelse fortsat er en grundsten, når vi uddanner til demokratiet. Eller om vi kan skabe livsduelige og kritiske samfundsborgere alene gennem fokus på dét, der kan måles og vejes.

Debatten er udviklet i et samarbejde med Danske Gymnasier.

    

Paneldeltagere:

  • Alexander von Oettingen (moderator), prorektor ved UC Syd, @AvonOettingen
  • Anders Bjarklev, rektor på DTU og fmd. for Danske Universiteter 
  • Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, @BirgitteVeders
  • Mette Reissmann, uddannelses- og forskningsordfører for Socialdemokratiet, @mettereissmann
  • Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter ved Syddansk Universitet, @filosoffen_dk