Genveje


Kompetenceudvikling for milliarder – og hvad så?

Fredag d. 15/6 kl. 11.00-11.45: Der skal bruges milliarder på at videreuddanne faglærte og ufaglærte. Men hvordan når vi i mål?

Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt formår at tilpasse sig nye kompetencekrav. Her spiller voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) en væsentlig rolle. I trepartsaftalen fra efteråret 2017 er der afsat 2,5 mia. kroner til kompetenceudvikling af faglærte og ufaglærte.

Aftalen stiller store krav til både små og mellemstore virksomheders uddannelsesplanlægning – ikke mindst på det tekniske område, hvor den faglærte og ufaglærte arbejdsstyrke skal geares til Industri 4.0 og fremtidens mere automatiserede arbejdsmarked.

Lykkes det ikke, er pengene spildt. Men hvad er opgaven? Er virksomhederne klar til at gribe den, og hvordan kan professionshøjskolerne og erhvervsakademierne være med til at sikre den nødvendige kompetenceudvikling?

Kom med til en debat, hvor vi stiller skarpt på, hvordan vi som samfund får vores faglærte og ufaglærte arbejdsstyrke op på omgangshøjde med den teknologiske udvikling.

    

Paneldeltagere:

  • Kuno Johansen, afdelingschef, efter- og videreuddannelse, University College Lillebælt
  • Hanne Lendal, områdedirektør, University College Nordjylland
  • Michael Stubbe, HR-chef, Kamstrup
  • Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef, Dansk Industri, @lonefolmer
  • Henning Jørgensen, professor, Aalborg Universitet