Genveje


Lærernes tabte autoritet skal genvindes – men hvordan?

Fredag d. 15. juni kl. 12.00-13.00: Hvordan kan vi i fremtiden styrke lærernes rolle i klasselokalet?

Lærernes autoritet er under pres både i undervisningssituationen og i offentligheden. Nogle mener, at lærerne er rykket for langt væk fra katederet og for meget i øjenhøjde med eleverne. Andre ser forældrenes krav og holdning til skolen som årsag til problemet. Der er også en del, der lægger ansvaret på politikerne, som de mener har nedprioriteret ressourcerne og visionerne for skolen.

Fra flere sider - ikke mindst fra lærerne selv - er der et ønske om at styrke lærernes autoritet, da der er bred enighed om, at det vil højne kvaliteten i skolen. Men hvordan kan vi i fremtiden styrke lærernes rolle i klasselokalet? Hvordan kan lærerne genvinde respekten i den brede offentlighed? Og hvilken rolle spiller læreruddannelsen i forhold til at styrke lærernes autoritet?  Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for debatten, og de vil blive diskuteret af elever, lærere, fagfolk og politikere.

    

Paneldeltagere: 

  • Rasmus Jønsson (moderator), seniorrådgiver i MU.ST, @rasmus_j 
  • Camilla Wang, rektor Professionshøjskolen Absalon, @wang_cam
  • Per B. Christensen, tidl. direktør i Næstved Kommune 
  • Mette With Hagensen, Landsformand for Skole og Forældre, @MetteWithH
  • Inaluk Hede Pedersen, nyuddannet lærer, Bagsværd Skole, @InalukPedersen

 

Eksperter:

  • Per Schultz Jørgensen, professor emeritus, tidligere DPU m.fl., indleder første debatrunde med et 5 minutters oplæg.
  • Jacob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, indleder anden debatrunde med et 5 minutters oplæg.