Genveje


Med vand & spand: natur, udeliv & science i danske dagtilbud

Fredag den 15. juni kl 10.30-11.30: Prøv kræfter med ”udelivspædagogikken” og få jord under neglene og sand mellem tæerne.

Obs: Vi mødes uden for Professionshøjskolernes Strandbar og går i samlet flok til stranden ved folkemødearealet.

”Udelivspædagogik” har mange dimensioner – det handler om meget mere end at komme ud og se, hvordan blomsterne gror, og hvor køerne bor.

I 2018 og fremad handler det også om, at børn skal få forståelse for bæredygtighed og matematisk opmærksomhed. Børnene skal have viden og forståelse for menneskets påvirkning af naturen og de omgivelser børnene bevæger sig i til daglig. Men pædagogikken skal også pirke til børnenes nysgerrighed for de naturvidenskabelige fag i deres senere uddannelsesforløb.

Kom til et inddragende arrangement, hvor vi sammen med en børnegruppe fra Børnehaven Børnebakken prøver kræfter med ”udelivspædagogikken” og får jord under neglene og sand mellem tæerne. Og viden om den nye dagtilbudslovgivning, som træder i kraft den 1.juli 2018.

Børnehaven Børnebakken er en privat, kristen landbørnehave med blik for natur, dyr, leg og science.

Paneldeltagere:

  • Trine Venbjerg Hansen, seniorkonsulent, Tænketanken DEA, @Trine_vhansen
  • Asger Klöcker-Gatzwiller, konsulent, Tænketanken DEA, @AsgerKlocker
  • Thorleif Frøkjær, lektor, Københavns Professionshøjskole, @herren0563
  • Anja Vilsholm, Københavns Professionshøjskole