Genveje


Mere krop, mindre snak - om børn, stress og trivsel

Fredag den 16. juni kl. 12.00-13.00: Flere og flere børn viser tegn på stress. Kan velfærdsprofessionerne hjælpe med at vende udviklingen?

Stress er en folkesygdom, der desværre ikke kun eksisterer i de voksnes verden. Et stigende antal børn oplever uro, stress og ondt i maven, der er tegn på at kroppen er overbelastet og i alarmberedskab.

Undersøgelser viser, at hver fjerde elev oplever stress ugentligt eller oftere -næsten halvdelen af alle børn oplever det månedligt. Derudover indlægges der flere og flere børn med stresssymptomer og stressrelaterede sygdomme.

Velfærdsprofessionerne har stor erfaring med at have blik for børns trivsel, og de møder dagligt de stressede børn i både skole, institution og i sundhedsvæsenet. Derfor vil det give god mening, hvis de via en koordineret indsats spiller en central rolle i at få vendt udviklingen – og sammen forebygge stress hos vores børn.

Kom til en spændende debat, hvor vi diskuterer, hvordan rammer og samarbejde mellem velfærdsprofessionerne kan være med til at forebygge stress og øge børns trivsel. Annegrete Juul, vicedirektør ved Professionshøjskolen UCC er ordstyrer.

     

Paneldeltagere:
  • Annegrete Juul, vicedirektør ved Professionshøjskolen UCC, @annegretejuul
  • Bjarne Bruun Jensen, professor og chef for sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center, @bjarnebruun
  • Pernille Thomsen, lektor på fysioterapeutuddannelsen, UCC
  • Bente Klarlund Pedersen, overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet, @benteklarlundp
  • Sheila Simonsen, psykomotorisk terapeut, @sheila_simonsen
  • Anna Mee Allerslev, borgmester i København og formand for KLs børne- og kulturudvalg, @annaallerslev