Genveje


Rammer pædagoguddannelsen fremtidens behov?

Lørdag den 16. juni kl. 09.00-10.00: Børn, unge og udsatte har brug for dygtige pædagoger. Hvilke krav stiller det til pædagoguddannelsen?

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse og har til opgave at uddanne pædagoger til at drage omsorg for børn, unge og voksnes alsidige trivsel, udvikling og læring.

Med en ny dagtilbudslov, en styrket pædagogisk læreplan samt nye opgaver for pædagoger i skolen og på det specialiserede socialområde bliver der fremover stillet øgede krav til pædagogernes kompetencer. 

Hvordan sikrer vi, at pædagoguddannelsen ruster de studerende til fremtidens behov? Og hvordan fastholder vi en høj uddannelseskvalitet i en tid, hvor børnetallet stiger, og vi skal uddanne endnu flere pædagoger?

Kom og vær med til en debat om pædagoguddannelsen, hvor Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, styrer slagets gang.

     

Paneldeltagere:

  • Jacob Fuglsang (moderator), uddannelsesredaktør, Politiken, @jacob_fuglsang
  • Elisa Bergmann, formand for BUPL, @BergmannEml
  • Camilla Wang, rektor for Professionshøjskolen Absalon, @wang_cam
  • Anne Vang, direktør i Ballerup Kommune, @anne_vang_
  • Marie Sonne, næstformand for Socialpædagogerne, @socialpaed
  • Mia Rebecca Lund, faglig sekretær i Pædagogstuderendes Landssammenslutning