Genveje


#Talop på tværs

#Talop på tværs handler om at holde fokus på dem og det, der bygger bro. Her taler vi professionernes tværprofessionelle samarbejde op.

Professionshøjskolerne uddanner mennesker, der har stor betydning for samfundet, blandt andet sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, pædagoger og lærere. Professioner, som til daglig gør en stor indsats, også i det tværprofessionelle samarbejde.

Folkemødet handler i høj grad om at stille kritisk skarpt på emner i samfundet. Et perfekt koncept når der skal tændes op under debatterne. Men under #Talop vender vi for en kort stund det hele på hovedet og fokuserer på alt det, der rent faktisk fungerer, men som sjældent får den ros, det fortjener.

Vær med, når betydningsfulde organisationer med konkrete eksempler fra hverdagen anerkender de vigtigste mennesker i vores velfærdssamfund og deres evne til at samarbejde på tværs til gavn for borgerne og brugerne.

Er du selv professionsuddannet, så kom forbi og modtag et velfortjent skulderklap og en drink i Strandbaren. 

Karen Frederiksen, uddannelseschef i VIA Sundhed, er ordstyrer.


      

Paneldeltagere:
  • Karen Frederiksen, uddannelseschef i VIA Sundhed
  • Mette Blauenfeldt, sektionschef og socialrådgiver ved Dansk Flygtningehjælp
  • Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen, @BjarneHastrup
  • Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte
  • Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd, @anette_laigaard
  • Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår, @BornsVilkar
  • Pernille Kristoffersen, rådgivningschef i mødrehjælpen, @Moedrehjaelpen