Genveje


Tilbage til uddannelser i verdensklasse

Torsdag kl. 13.30 – 14.15: Tilbage til uddannelser i verdensklasse

Uddannelsesområdet er centrum for højlydt debat, tunge besparelser og mange løfter og ambitioner, men hidtil er der ikke formuleret en samlet vision for, hvad vi som samfund vil med vores uddannelser. 

Vi – organisationerne i uddannelsessektoren – ser uddannelser som en investering, og vi vil gerne hjælpe en ny regering med inspiration til, hvordan en vision kan se ud. Sammen med nogle af samfundets mest centrale aktører inden for det private erhvervsliv, lønmodtagerne og kommunerne sætter vi formålet med uddannelsessystemet i spil. Hvad skal uddannelserne kunne, hvad skal de levere og ikke mindst, hvordan gør de det bedst muligt.

Vi kommer med eksemplerne fra virkeligheden på, hvad uddannelserne kan, og panelet har til sammen en både dyb og bred viden om, hvad der er behov for. Målet er at træde de første skridt frem mod en uddannelsespolitisk vision for Danmark, og vi vil sørge for, at overvejelserne bliver ført videre efter Folkemødet.

Paneldeltagere 

  • Mads Eriksen - Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
  • Bille Sterll 
  • Sine Sunesen, Administrerende direktør, Akademikerne